ACTIVITAT

Els productes comercialitzats cobreixen tota una àmplia gamma de possibilitats que comprèn les diferents etapes del procés d’ennobliment tèxtil; és a dir, des dels processos de preparació i blanqueig fins als d’acabat, passant pels de tintura i estampació de tot tipus de fibres. Han estat seleccionats per oferir les màximes prestacions en matèria d’aplicació, compatibilitat, reproductibilitat, competitivitat, etc...és a dir: complir al màxim les exigències dels nostres clients

Paral·lelament a la comercialització de productes per a l’ennobliment tèxtil, hem creat el Departament de Tractament d’Aigües. Aquest sector, d’alt valor estratègic per al futur de la Companyia, ofereix als nostres clients l’assessorament tècnic necessari i imprescindible per a la correcta gestió de les plantes de tractament d’aigües residuals.