INTERNACIONALITZACIÓ

Des de l’inici de les activitats d’STARQUIMIA hem estat en constant contacte amb el mercat nacional. Darrerament, seguint el procés de globalització de les activitats econòmiques, hem començat l’expansió internacional d´STARQUIMIA, situant-nos a diversos països arreu del món.