STARQUIMIA IMPEX S.L.L. se sent compromesa amb els següents valors :

QUALITAT
Compromesos en oferir productes d’elevada qualitat que compleixin tots els requisits sol·licitats pels clients i satisfacin les expectatives creades. Tots els nostres productes disposen del seu Full d’Especificacions Tècniques i cada lot de producció, el seu corresponent Butlletí d’Anàlisi.

SERVEI
Compromesos en oferir el millor servei tècnic i comercial als nostres clients en atenció a les seves sol·licituds.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT
Compromesos en què tots els productes comercialitzats per STARQUIMIA han de garantir el màxim respecte pel medi ambient i l’ecologia.

HIGIENE i SEGURETAT
Compromesos en complir totes les normes d’higiene i seguretat en la manipulació dels nostres productes. Tots ells, disposen del seu propi Full de Seguretat i de la Circular Tècnica d’aplicació corresponent.