Empresa

STARQUIMIA IMPEX S.L.L. és una Empresa catalana fundada a principis de l’any 2005 a Mataró (El Maresme, Barcelona) dedicada a la comercialització de colorants i productes auxiliars per a la preparació, blanqueig, tintura, estampació, blanquejants òptics i productes d’acabat per a les diverses fibres tèxtils. Tot i la joventut de l’Empresa, les persones que l’integrem tenim una experiència tècnica i comercial de més de 20 anys en el sector de l’ennobliment tèxtil.

Les persones que integrem STARQUIMIA estem a la disposició dels nostres clients per a col·laborar tècnica i comercialment en la recerca de les solucions sol·licitades.